In de periode van 1 januari t/m 9 februari zijn wij op bezoek geweest bij 11 Berghemse zieken in het ziekenhuis in Oss. Verder waren er 3 Berghemse zieken in het ziekenhuis in Nijmegen, 1 in Veghel, 1 in Hilversum, 1 in Mill, 1 in Dekkerswald en 1 in Enschede.

Al deze zieken hebben van ons een fruitschaal gekregen.

Ons volgende bezoek aan het ziekenhuis is in de week van 27 februari. Hebt u een familielid in het ziekenhuis, wilt u dit dan doorgeven aan W. Megens, Past. v. Teteringstraat 5, tel. 0412-401226.

Wij hebben mogen collecteren op het 50-jarig huwelijksfeest van de fam. v. Orsouw-Heusschen, op het 40-jarig huwelijksfeest van de fam. Dappers-Broes, op de verjaardagsfeesten van de 50-jarige P. v.d. Heuvel, van de 50-jarige Mevr. Arts-Merx, van de 50-jarige Nol Bergers, van de 50-jarige Mevr. v.d. Heuvel-v.d. Berk en op het feest van de 80-jarige mevr. v. Bon-v. Orsouw en op het krakersfestival van de Centrumknollen.

Wij bedanken iedereen voor hun uitnodiging om te komen collecteren en bedanken iedereen voor hun bijdragen aan onze collectes.

Wij willen u ook nog een overzicht geven van onze activiteiten in het afgelopen jaar. 225 Berghemse zieken in het ziekenhuis hebben een fruitschaal gekregen. 60 Zieken en gehandicapten in tehuizen hebben op hun verjaardag een fruitschaal gekregen. Met kerstmis hebben 200 zieken een kerstpakket gekregen. 55 Zieken hebben met Kerstmis een fruitschaal gekregen en 84 bewoners van het bejaardenhuis met aanleunwoningen hebben een kerstbrood gekregen. In juni hebben wij voor ruim 200 zieken en gehandicapten met hun partners een feestmiddag verzorgd. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door uw giften en bijdragen aan onze collectes, waarvoor wij u nogmaals hartelijk bedanken.