Collectes

In de periode 1 januari 2023 tot en met 31 juli 2023 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 50ste verjaardag van de Danny van Erp, het feest van fam. Reijs, de verjaardagen van de heer en mevrouw Jaspers, de verjaardag 50ste verjaardag van mw. A. Boeijen, de 50ste verjaardag van mevrouw den Brok, het Wagenbouwersbal van Ut Hiel Kets Werruk, het 12 1/2 jarig huwelijk van Fam. van de Wetering, het 40 jarig huwelijk van fam. J. de Kruijf, de verjaardagen van de heer en mevrouw van Hoogstraten-van Hinthum, de 85ste verjaardag van de heer Brands, het huwelijk van fam. P den Brok, de verjaardag van de heer A. Goosens, de fam. Meijer, het 40 jarig huwelijk van fam. M. Dreesen- van Lier, het 40 jarig huwelijk, het 25 jarig huwelijk van fam. R. Schuurman en fam. A. van Erp- Hendrickx.

Giften

In de periode 1 januari 2023 tot en met 31 juli 2023 hebben wij een gift mogen ontvangen van fam. P. van Orsouw-den Brok, T. van Hintum, fam. E. Roelofs, Fam. F. Boeijen, fam. E. van de Burgt, fam. Gooiker-Vos, fam. Schram- van Rodijnen, fam. G. van Uden, fam J. van de Burgt, fam. Van der Velden, mevrouw Van de Wetering, fam. Robert den Brok, fam. N. van Sonsbeek-van der Wiel en fam A. Reijs- van Schaijk.

Ook hebben wij de inhoud van de collectebussen bij de crematie van ons bestuurslid Toon van Aar mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen en we danken iedereen voor de giften en de bijdragen aan de collectes in het bijzonder de fam. Van Aar.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.