Blog Image

Activiteiten Blog

Over het blog

Hierin worden verslagen gemaakt over bezoeken aan zieken en gehandicapten, opbrengsten van collectes en andere activiteiten.

Rabo Clubsupport

Activiteiten Posted on wo, september 29, 2021 11:08:59

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Rabo Clubsupport actie. Wij hopen dat u weer massaal uw stem uitbrengt op Stichting Comite Zieken en Gehandicapten Berghem. Door de corona pandemie hebben wij dit jaar nagenoeg geen inkomsten kunnen genereren uit collectes.

Hierdoor is de bodem van onze kas zichtbaar, wij hopen op uw stem, zodat we kunnen doorgaan met ons werk. Het zou jammer zijn als we na 50 jaar de handdoek in de ring moeten gooien. DUS STEUN ONS MET UW STEM.Collectes en giften

Activiteiten Posted on wo, augustus 18, 2021 11:25:30

In de periode januari 2021 tot en met 18 augustus 2021 hebben wij een gift ontvangen van: fam. W. van Erp en fam. P. Droomers i.v.m. het 50 jarig huwelijk, fam. Van Schaijk-Martens i.v.m. de 75ste verjaardag van mw. Van Schaijk en spontane giften van fam. P. Brands, fam. M. Theunissen.

Ook wij hebben de opbrengst van de collecte bij het overlijden van mw. Riek Vos-Janssen mogen ontvangen en hebben we een gift ontvangen van fam. Den Brok naar aanleiding van het overlijden van Frans den Brok.

Wij danken iedereen voor de giften, in het bijzonder de fam. Vos-Janssen en fam. Den Brok en wensen hen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van hun dierbaren.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Jaarlijkse ontspanningsmiddag.

Activiteiten Posted on ma, mei 17, 2021 10:34:11

Nog steeds is Nederland in de ban van de Coronacrisis, gelukkig is er nu enig zicht op verruiming van onze vrijheden. Dit komt evenwel te laat voor de organisatie van onze jaarlijkse ontspanningsmiddag die wij altijd organiseren in de maand juni. Dus hebben wij moeten besluiten ook dit jaar de ontspanningsmiddag niet te organiseren, hopelijk is volgend jaar weer alles gewoon en kunnen we u dan weer begroeten.

Door de coronacrisis hebben wij ook financieel een forse veer moeten laten, doordat er geen feesten konden worden gevierd. De bezorging van de fruitschalen bij ziekenhuisopname is, met uitzondering van een korte periode wel steeds doorgegaan waardoor wij flink hebben moeten interen op ons kleine reservepotje. Hopelijk zijn wij na de heropening van de horecagelegenheden weer welkom op uw feesten, zodat wij middels de welbekende collectes, onze financiën weer op peil kunnen brengen. Giften zijn uiteraard steeds welkom.

Ook ons 50 jarig bestaan op 1 juni 2021 kan door de coronacrisis helaas geen doorgang vinden, wij beraden ons nog om hier op een later tijdstip bij stil te staan indien de financiën dit toestaan.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Corona en de gevolgen voor onze Stichting

Activiteiten Posted on di, december 01, 2020 18:38:59

Begin juni, na de eerste coronagolf, hebben wij de fruitschalen bezorging na ziekenhuisopnamen, weer voorzichtig kunnen oppakken. Gelet op de nieuwe coronabeperkingen bij de tweede golf, hebben wij echter moeten besluiten, om onze jaarlijkse kerstactie dit jaar te moeten overslaan.

Het inpakken van de pakketten kunnen wij niet binnen de geldende regels, max. 2 personen en op anderhalve meter afstand in een inpakruimte, niet realiseren, daarnaast is onze doelgroep het meest vatbaar voor besmetting met het coronavirus.

Ook het Comité zieken en gehandicapten Berghem heeft dit jaar van twee bestuursleden afscheid moeten nemen vanwege overlijden. Twee nog vrij jonge leden te weten Wim Arts en Hans Akkermans zijn ons ontvallen waardoor we thans krap zitten in de bemensing van onze stichting.

Uitbreiding van ons bestuur zou welkom zijn, hebt u tijd om te collecteren en fruitschalen rond te brengen bij zieken dan bent welkom in ons bestuur.

Financieel hebben wij ook een forse aderlating moeten accepteren, sinds de corona maatregelen hebben wij vanwege het ontbreken van feesten niet meer kunnen collecteren. Wij hopen dat we na deze lange en voor velen zware periode weer welkom zijn op uw feesten om uw giften in ontvangst te nemen.

Hopelijk kunnen we in 2021 weer al onze activiteiten, zoals de jaarlijkse ontspanningsmiddag en de kerstactie, weer organiseren. Het zou jammer zijn, dat wij in het jaar van ons 50 jarig bestaan de handdoek in de ring moeten gooien.Giften

Activiteiten Posted on do, november 26, 2020 11:47:10

In de periode mei 2020 tot en met november 2020 hebben wij een gift ontvangen van: fam. Damen, Fam. Coppens, fam. P. Brands, mw. Dappers-Broess en mw. de Bekker.

Ook wij hebben de opbrengst van de collecte bij de crematie van ons bestuurslid Hans Akkermans en van de heer van Hoogstraten mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de giften, in het bijzonder de fam. van Hoogstraten en fam. Akkermans en wensen hen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van echtgenoot, vader en opa.

Verder danken wij eenieder die de stemmen voor Rabo ClubSupport heeft gegeven aan onze stichting.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Overlijden van Hans Akkermans

Activiteiten Posted on do, november 26, 2020 10:02:19

Helaas veel te vroeg, hebben wij op 17 november 2020 afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Hans Akkermans. Ook Hans heeft de strijd tegen het coronavirus niet kunnen winnen en heeft op 17 november het hoofd moeten buigen. Wij zullen in hem een trouwe collectant bij feesten, bezorger van fruitschalen en kerstpakketten en mede organisator van onze jaarlijkse ontspanningsmiddag moeten missen. Wij wensen zijn echtgenote Francien, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in het verwerken van dit grote verlies.

Hans bedankt voor je toewijding aan onze Stichting Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Rabo Clubsupport

Activiteiten Posted on do, september 24, 2020 11:13:46

Stichting Comite Zieken en Gehandicapten Berghem doet ook dit jaar weer mee met Rabo Clubsupport. Ik wil u hierbij oproepen om ook dit jaar weer massaal op onze stichting te stemmen. Door de coronamaatregels hebben wij dit jaar maar op zeer beperkte schaal kunnen collecteren op bruiloften en partijen. Gelukkig hebben nog wat giften mogen ontvangen, maar om ook dit jaar weer al onze zieken en gehandicapten met kerst weer een kerstattentie te kunnen geven zijn we voor een groot gedeelte afhankelijk van de sponsering doormiddel van Rabo-clubsupport.

Dus rabobankleden breng in de periode 5 t/m 24 oktober uw stem uit op onze stichting.Giften

Activiteiten Posted on di, april 28, 2020 19:51:04

Giften

In de periode 1 april 2020 tot en met 30 april 2020 hebben wij een gift ontvangen van: mevrouw Van den Boogaard ter gelegenheid van haar 80ste verjaardag.

Verder wij hebben de opbrengst van de collecte bij de crematie van ons bestuurslid Wim Arts mogen ontvangen.

Wij danken mw. Van den Boogaard voor de gift.

Wij danken in het bijzonder de familie Arts voor de gift en wensen hen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van echtgenote, vader en opa.

In verband met de uitbraak van het coronavirus hebben wij helaas moeten besluiten tijdelijk de bezorging van fruitschalen stop te zetten.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Volgende »