Blog Image

Activiteiten Blog

Over het blog

Hierin worden verslagen gemaakt over bezoeken aan zieken en gehandicapten, opbrengsten van collectes en andere activiteiten.

Collectes en giften

Activiteiten Posted on wo, juli 06, 2022 10:34:20

Collectes

In de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 80ste verjaardag van de heer R. Boeijen, de 50ste verjaardag van mw. A. Boeijen, de 50ste verjaardag van de heer R. Schuurmans, de 50ste verjaardag van mw. Lourenssen -van der Wielen, de 50ste verjaardag van de heer E. Brands en W van Kreij, de verjaardag van Mw. Van den Hurk, de 50ste verjaardag van de heer A. van Hintum  en de 18de verjaardag van mej. Van Hintum en de 60ste verjaardag van de heer en mw. Van Orsouw.

Giften

In de periode 1 april 2022 tot en met 9 juli 2022 hebben wij een gift mogen ontvangen van fam. J. van den Heuvel, fam. A. van de Rakt en fam. F. van der Wielen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de giften en de bijdragen aan de collectes.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Collectes en giften

Activiteiten Posted on di, maart 29, 2022 08:30:42

Collectes

In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van Roel van Gaal en Christel Nederkoorn en de 50ste verjaardag van de Frank van Duijnhoven.

Giften

In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 hebben wij de opbrengst van de collecte bij de crematie van dhr. Willie van Tooren, mw. Anja van der Heijden-Vullings en mw. Jose den Brok-Knipping mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes.

In het bijzonder danken wij de familie van Tooren, de familie Van der Heijden en de familie Den Brok en wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun geliefde overledenen.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.
Overlijden Willie van Tooren

Activiteiten Posted on vr, januari 07, 2022 13:58:27

Hedenmorgen ontvingen wij het droevige bericht, dat ons oud bestuurslid Willie van Tooren op 5 januari 2022 is overleden. Willie is ruim 27 jaar lid geweest van onze stichting , waarvan 23 jaar als secretaris. Wij wensen zijn familie sterkte bij de verwerking van dit verlies.Collectes en giften

Activiteiten Posted on do, december 30, 2021 11:30:55

Collectes

In de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van Arie en Gerry van der Sloot-van Nuland en  de 80ste verjaardag van de heer W. van den Oever.

Giften

In de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 hebben wij een gift ontvangen van: Koen en Nienke van Ravenstein ter gelegenheid van hun huwelijk, fam. J. van Schaijk ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk, mw. J. van de Velden ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag en een spontane gift van fam. H. Verhagen en Steunfonds Vincentius Berghem welke onze stichting een warm hart toedragen.

Ook wij hebben de opbrengst van de collecte bij de crematie van mw. Carla den Brok mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften, in het bijzonder de kinderen en partner van mw. Den Brok en we wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van moeder en partner.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022 toe en hopen ook volgend jaar met uw steun ons werk weer voort te kunnen blijven zetten.Collectes en giften

Activiteiten Posted on do, oktober 28, 2021 10:02:46

Collectes

In de periode 1 augustus 2021 tot en met 1 november 2021 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van Stephanie van Gaal en Wesly van de Haterd, de 50ste verjaardag van Maurice van Schaijk, en de 65ste verjaardag van Sjaak Hendrickx.

Giften

In de periode 1 augustus 2021 tot en met 1 november 2021 hebben wij een gift ontvangen van: fam. Arnold van Schaijk en Marietje Gloudemans ter gelegenheid van hun 25jarig samen zijn, van fam. Gutte ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van mw. Gutte en van fam. Koen en Nienke van Ravenstein ter gelegenheid van hun huwelijk.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften.

Tevens danken wij iedereen die ons weer heeft gesteund door middel van zijn/haar stem voor de Rabo Clubsupport aktie.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Rabo Clubsupport

Activiteiten Posted on wo, september 29, 2021 11:08:59

Ook dit jaar doen wij weer mee met de Rabo Clubsupport actie. Wij hopen dat u weer massaal uw stem uitbrengt op Stichting Comite Zieken en Gehandicapten Berghem. Door de corona pandemie hebben wij dit jaar nagenoeg geen inkomsten kunnen genereren uit collectes.

Hierdoor is de bodem van onze kas zichtbaar, wij hopen op uw stem, zodat we kunnen doorgaan met ons werk. Het zou jammer zijn als we na 50 jaar de handdoek in de ring moeten gooien. DUS STEUN ONS MET UW STEM.Collectes en giften

Activiteiten Posted on wo, augustus 18, 2021 11:25:30

In de periode januari 2021 tot en met 18 augustus 2021 hebben wij een gift ontvangen van: fam. W. van Erp en fam. P. Droomers i.v.m. het 50 jarig huwelijk, fam. Van Schaijk-Martens i.v.m. de 75ste verjaardag van mw. Van Schaijk en spontane giften van fam. P. Brands, fam. M. Theunissen.

Ook wij hebben de opbrengst van de collecte bij het overlijden van mw. Riek Vos-Janssen mogen ontvangen en hebben we een gift ontvangen van fam. Den Brok naar aanleiding van het overlijden van Frans den Brok.

Wij danken iedereen voor de giften, in het bijzonder de fam. Vos-Janssen en fam. Den Brok en wensen hen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van hun dierbaren.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Jaarlijkse ontspanningsmiddag.

Activiteiten Posted on ma, mei 17, 2021 10:34:11

Nog steeds is Nederland in de ban van de Coronacrisis, gelukkig is er nu enig zicht op verruiming van onze vrijheden. Dit komt evenwel te laat voor de organisatie van onze jaarlijkse ontspanningsmiddag die wij altijd organiseren in de maand juni. Dus hebben wij moeten besluiten ook dit jaar de ontspanningsmiddag niet te organiseren, hopelijk is volgend jaar weer alles gewoon en kunnen we u dan weer begroeten.

Door de coronacrisis hebben wij ook financieel een forse veer moeten laten, doordat er geen feesten konden worden gevierd. De bezorging van de fruitschalen bij ziekenhuisopname is, met uitzondering van een korte periode wel steeds doorgegaan waardoor wij flink hebben moeten interen op ons kleine reservepotje. Hopelijk zijn wij na de heropening van de horecagelegenheden weer welkom op uw feesten, zodat wij middels de welbekende collectes, onze financiën weer op peil kunnen brengen. Giften zijn uiteraard steeds welkom.

Ook ons 50 jarig bestaan op 1 juni 2021 kan door de coronacrisis helaas geen doorgang vinden, wij beraden ons nog om hier op een later tijdstip bij stil te staan indien de financiën dit toestaan.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Volgende »