In de periode januari 2021 tot en met 18 augustus 2021 hebben wij een gift ontvangen van: fam. W. van Erp en fam. P. Droomers i.v.m. het 50 jarig huwelijk, fam. Van Schaijk-Martens i.v.m. de 75ste verjaardag van mw. Van Schaijk en spontane giften van fam. P. Brands, fam. M. Theunissen.

Ook wij hebben de opbrengst van de collecte bij het overlijden van mw. Riek Vos-Janssen mogen ontvangen en hebben we een gift ontvangen van fam. Den Brok naar aanleiding van het overlijden van Frans den Brok.

Wij danken iedereen voor de giften, in het bijzonder de fam. Vos-Janssen en fam. Den Brok en wensen hen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van hun dierbaren.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.