Blog Image

Activiteiten Blog

Over het blog

Hierin worden verslagen gemaakt over bezoeken aan zieken en gehandicapten, opbrengsten van collectes en andere activiteiten.

Collectes en giften

Activiteiten Posted on di, maart 26, 2024 13:18:58

Collectes

In de periode 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 hebben wij mogen collecteren op het feest van: de heer W. van Gaal, de heer S. van Dijk, fam. van Hoogstraten-Zwinkels, Fam. Bomer-van de Meulenreek, fam. M. den Brok-de Leeuw, fam. H. Merx, Hr, M. Knipping Hr. M. ven den Hurk en mw. L. van der Sloot-Brands

Giften

In de periode 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 hebben wij een gift mogen ontvangen van fam. Staal-Bokmans en fam. H. Bimbergen-Loeffen.

Verder hebben wij de inhoud (of een gedeelte hiervan)van de collectebussen bij de crematie of begrafenis van Mw. Arts-van Aalst, de heer Brord Droomers en ons bestuurslid Cees de Raad mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen en we danken iedereen voor de giften en de bijdragen aan de collectes in het bijzonder de fam. Arts-van Aalst, fam. Droomers en fam. De Raad.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Collectes en giften

Activiteiten Posted on di, maart 26, 2024 13:01:24

Collectes


In de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023 hebben wij mogen
collecteren op het feest van Marco Reinders, Theo van de Camp, Leo van Erp, Fam. S.van
de Veerdonk, Fam. P. Broeksteeg Fam. A. van de Wetering.

Giften
In de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023 hebben wij een gift mogen
ontvangen van fam. Fam. Kardolfer, Fam. van Hoeij, Kapsalon Marielle, Enzo van den
Broek, Fam. G. van Schaijk, Fam. van den Broek -Gremmen, Hr. van Orsouw en Fam. H.
Verhagen.
Verder hebben wij de inhoud van de collectebussen bij de crematie van Mw. Joke Brands
mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor de giften in het bijzonder Fam. Th Brands.


Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.


Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nlCollectes en giften

Activiteiten Posted on do, juli 27, 2023 13:52:15

Collectes

In de periode 1 januari 2023 tot en met 31 juli 2023 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 50ste verjaardag van de Danny van Erp, het feest van fam. Reijs, de verjaardagen van de heer en mevrouw Jaspers, de verjaardag 50ste verjaardag van mw. A. Boeijen, de 50ste verjaardag van mevrouw den Brok, het Wagenbouwersbal van Ut Hiel Kets Werruk, het 12 1/2 jarig huwelijk van Fam. van de Wetering, het 40 jarig huwelijk van fam. J. de Kruijf, de verjaardagen van de heer en mevrouw van Hoogstraten-van Hinthum, de 85ste verjaardag van de heer Brands, het huwelijk van fam. P den Brok, de verjaardag van de heer A. Goosens, de fam. Meijer, het 40 jarig huwelijk van fam. M. Dreesen- van Lier, het 40 jarig huwelijk, het 25 jarig huwelijk van fam. R. Schuurman en fam. A. van Erp- Hendrickx.

Giften

In de periode 1 januari 2023 tot en met 31 juli 2023 hebben wij een gift mogen ontvangen van fam. P. van Orsouw-den Brok, T. van Hintum, fam. E. Roelofs, Fam. F. Boeijen, fam. E. van de Burgt, fam. Gooiker-Vos, fam. Schram- van Rodijnen, fam. G. van Uden, fam J. van de Burgt, fam. Van der Velden, mevrouw Van de Wetering, fam. Robert den Brok, fam. N. van Sonsbeek-van der Wiel en fam A. Reijs- van Schaijk.

Ook hebben wij de inhoud van de collectebussen bij de crematie van ons bestuurslid Toon van Aar mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen en we danken iedereen voor de giften en de bijdragen aan de collectes in het bijzonder de fam. Van Aar.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Overlijden Toon van Aar

Activiteiten Posted on do, juli 27, 2023 12:51:00

Helaas veel te vroeg, hebben wij, na een noodlottig ongeval, op 7 juli 2023 afscheid moeten nemen van ons bestuurslid Toon van Aar. Wij zullen in hem een trouwe collectant bij feesten, bezorger van fruitschalen en kerstpakketten en mede organisator van onze jaarlijkse ontspanningsmiddag moeten missen. Wij wensen zijn echtgenote Mien, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in het verwerken van dit grote verlies.

Toon bedankt voor je toewijding aan onze Stichting Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Collectes en giften

Activiteiten Posted on wo, juli 06, 2022 10:34:20

Collectes

In de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 80ste verjaardag van de heer R. Boeijen, de 50ste verjaardag van mw. A. Boeijen, de 50ste verjaardag van de heer R. Schuurmans, de 50ste verjaardag van mw. Lourenssen -van der Wielen, de 50ste verjaardag van de heer E. Brands en W van Kreij, de verjaardag van Mw. Van den Hurk, de 50ste verjaardag van de heer A. van Hintum  en de 18de verjaardag van mej. Van Hintum en de 60ste verjaardag van de heer en mw. Van Orsouw.

Giften

In de periode 1 april 2022 tot en met 9 juli 2022 hebben wij een gift mogen ontvangen van fam. J. van den Heuvel, fam. A. van de Rakt en fam. F. van der Wielen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de giften en de bijdragen aan de collectes.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.Collectes en giften

Activiteiten Posted on di, maart 29, 2022 08:30:42

Collectes

In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van Roel van Gaal en Christel Nederkoorn en de 50ste verjaardag van de Frank van Duijnhoven.

Giften

In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 hebben wij de opbrengst van de collecte bij de crematie van dhr. Willie van Tooren, mw. Anja van der Heijden-Vullings en mw. Jose den Brok-Knipping mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes.

In het bijzonder danken wij de familie van Tooren, de familie Van der Heijden en de familie Den Brok en wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun geliefde overledenen.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.
Overlijden Willie van Tooren

Activiteiten Posted on vr, januari 07, 2022 13:58:27

Hedenmorgen ontvingen wij het droevige bericht, dat ons oud bestuurslid Willie van Tooren op 5 januari 2022 is overleden. Willie is ruim 27 jaar lid geweest van onze stichting , waarvan 23 jaar als secretaris. Wij wensen zijn familie sterkte bij de verwerking van dit verlies.Collectes en giften

Activiteiten Posted on do, december 30, 2021 11:30:55

Collectes

In de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van Arie en Gerry van der Sloot-van Nuland en  de 80ste verjaardag van de heer W. van den Oever.

Giften

In de periode 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 hebben wij een gift ontvangen van: Koen en Nienke van Ravenstein ter gelegenheid van hun huwelijk, fam. J. van Schaijk ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk, mw. J. van de Velden ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag en een spontane gift van fam. H. Verhagen en Steunfonds Vincentius Berghem welke onze stichting een warm hart toedragen.

Ook wij hebben de opbrengst van de collecte bij de crematie van mw. Carla den Brok mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften, in het bijzonder de kinderen en partner van mw. Den Brok en we wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van moeder en partner.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.

Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2022 toe en hopen ook volgend jaar met uw steun ons werk weer voort te kunnen blijven zetten.Volgende »