Collectes

In de periode 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 80ste verjaardag van de heer R. Boeijen, de 50ste verjaardag van mw. A. Boeijen, de 50ste verjaardag van de heer R. Schuurmans, de 50ste verjaardag van mw. Lourenssen -van der Wielen, de 50ste verjaardag van de heer E. Brands en W van Kreij, de verjaardag van Mw. Van den Hurk, de 50ste verjaardag van de heer A. van Hintum  en de 18de verjaardag van mej. Van Hintum en de 60ste verjaardag van de heer en mw. Van Orsouw.

Giften

In de periode 1 april 2022 tot en met 9 juli 2022 hebben wij een gift mogen ontvangen van fam. J. van den Heuvel, fam. A. van de Rakt en fam. F. van der Wielen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de giften en de bijdragen aan de collectes.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.