Collectes

In de periode 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 hebben wij mogen collecteren op het feest van: de heer W. van Gaal, de heer S. van Dijk, fam. van Hoogstraten-Zwinkels, Fam. Bomer-van de Meulenreek, fam. M. den Brok-de Leeuw, fam. H. Merx, Hr, M. Knipping Hr. M. ven den Hurk en mw. L. van der Sloot-Brands

Giften

In de periode 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2024 hebben wij een gift mogen ontvangen van fam. Staal-Bokmans en fam. H. Bimbergen-Loeffen.

Verder hebben wij de inhoud (of een gedeelte hiervan)van de collectebussen bij de crematie of begrafenis van Mw. Arts-van Aalst, de heer Brord Droomers en ons bestuurslid Cees de Raad mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen en we danken iedereen voor de giften en de bijdragen aan de collectes in het bijzonder de fam. Arts-van Aalst, fam. Droomers en fam. De Raad.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.