Collectes

In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van Roel van Gaal en Christel Nederkoorn en de 50ste verjaardag van de Frank van Duijnhoven.

Giften

In de periode 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 hebben wij de opbrengst van de collecte bij de crematie van dhr. Willie van Tooren, mw. Anja van der Heijden-Vullings en mw. Jose den Brok-Knipping mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes.

In het bijzonder danken wij de familie van Tooren, de familie Van der Heijden en de familie Den Brok en wensen hen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun geliefde overledenen.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.