Collectes

In de periode 1 augustus 2021 tot en met 1 november 2021 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van Stephanie van Gaal en Wesly van de Haterd, de 50ste verjaardag van Maurice van Schaijk, en de 65ste verjaardag van Sjaak Hendrickx.

Giften

In de periode 1 augustus 2021 tot en met 1 november 2021 hebben wij een gift ontvangen van: fam. Arnold van Schaijk en Marietje Gloudemans ter gelegenheid van hun 25jarig samen zijn, van fam. Gutte ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van mw. Gutte en van fam. Koen en Nienke van Ravenstein ter gelegenheid van hun huwelijk.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor de bijdragen aan de collectes en giften.

Tevens danken wij iedereen die ons weer heeft gesteund door middel van zijn/haar stem voor de Rabo Clubsupport aktie.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt
u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op
banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.