Nog steeds is Nederland in de ban van de Coronacrisis, gelukkig is er nu enig zicht op verruiming van onze vrijheden. Dit komt evenwel te laat voor de organisatie van onze jaarlijkse ontspanningsmiddag die wij altijd organiseren in de maand juni. Dus hebben wij moeten besluiten ook dit jaar de ontspanningsmiddag niet te organiseren, hopelijk is volgend jaar weer alles gewoon en kunnen we u dan weer begroeten.

Door de coronacrisis hebben wij ook financieel een forse veer moeten laten, doordat er geen feesten konden worden gevierd. De bezorging van de fruitschalen bij ziekenhuisopname is, met uitzondering van een korte periode wel steeds doorgegaan waardoor wij flink hebben moeten interen op ons kleine reservepotje. Hopelijk zijn wij na de heropening van de horecagelegenheden weer welkom op uw feesten, zodat wij middels de welbekende collectes, onze financiën weer op peil kunnen brengen. Giften zijn uiteraard steeds welkom.

Ook ons 50 jarig bestaan op 1 juni 2021 kan door de coronacrisis helaas geen doorgang vinden, wij beraden ons nog om hier op een later tijdstip bij stil te staan indien de financiën dit toestaan.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.