In de periode mei 2020 tot en met november 2020 hebben wij een gift ontvangen van: fam. Damen, Fam. Coppens, fam. P. Brands, mw. Dappers-Broess en mw. de Bekker.

Ook wij hebben de opbrengst van de collecte bij de crematie van ons bestuurslid Hans Akkermans en van de heer van Hoogstraten mogen ontvangen.

Wij danken iedereen voor de giften, in het bijzonder de fam. van Hoogstraten en fam. Akkermans en wensen hen veel sterkte bij de verwerking van het verlies van echtgenoot, vader en opa.

Verder danken wij eenieder die de stemmen voor Rabo ClubSupport heeft gegeven aan onze stichting.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.