Ziekenhuis bezoek in de periode 25 mei tot en met 27 juni 2008.

3 personen in Oss

4 personen in Nijmegen

1 persoon in Den Bosch

2 peronen in Veghel

1 persoon in Antwerpen

1 persoon in Maastricht

2 personen in Eindhoven

Ons volgende ziekenhuisbezoek is 2 juli.

Ligt er een familielid van u in het ziekenhuis, wilt U dit dan doorgeven aan W. Megens, Past Teteringstraat 5, tel 401226.

Collectes

In de periode 25 mei tot en met 27 juni 2008 hebben wij mogen collecteren op het huwelijksfeest van het bruidspaar Reijnders-Govers en het bruidspaar Van Uden- v.d. Loo.

Op het 12 ┬Ż jarig huwelijksfeest van de Fam. Louwrensen-v.d. Wielen, het 25-jarig huwelijksfeest van de Fam. Steenbergen-Nelissen, het 40-jarig huwelijksfeest van de Fam. Van Gaal-Faasen en het 50- jarig huwelijksfeest van de Fam. Vos-Vermeulen.

We hebben ook mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van B. v.d. Rijt.

Verder hebben we giften ontvangen van Mw. Kauer ter gelegenheid van haar verjaardag en van het bruidspaar De Kort-Gruijthuizen.

Wij bedanken iedereen voor hun uitnodiging om te collecteren en bedanken iedereen voor hun giften en bijdragen aan de collectes.

Langs deze weg willen wij tevens alle vrijwilligers bedanken, die hebben meegewerkt aan het welslagen van de ontspanningsmiddag van 10 juni 2008.