Volgend jaar bestaan wij al 40 jaar, dit hebben wij te danken aan de vrijgevigheid van de gasten op bruiloften en partijen, die altijd bereidt zijn om een gift te doen als wij komen collecteren en aan mensen en bedrijven die ter gelegenheid van een feestelijke- of soms een droevige aangelegenheid een gift doen.

Wij hopen dit werk met uw steun nog tot in lengte van jaren te kunnen blijven doen.

Wie ons werk een warm hart toedraagt kan altijd een bijdrage storten op bankrekeningnummer: 1065.008.99 t.n.v. Comite Zieken en Gehandicapten Berghem.