In de periode 2 november tot en met 12 december 2009 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van:

De verjaardag mevr van Nuland- Hol

Het huwelijk van het echtpaar B Hoefnagels- Heskes

Het 12 1/2 jarig huwelijk van fam van Schaijk- van Tooren

En de verjaardag van fam Gerrits- van Oorsouw

Verder hebben we giften ontvangen van:

Ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijk fam v.d. Broek- Gloudemans

En de verjaardag van mevrouw A.Hoefnagels

Wij bedanken iedereen voor hun uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun giften en bijdragen aan de collectes.

Ziekenbezoeken in de periode 10 november tot en met 12 december 2009

16 personen in Oss

3 personen in Veghel

3 personen in Nijmegen

1 persoon in Eindhoven

Attentie:

Uit gesprekken met het ziekenhuispersoneel is gebleken,

dat zij onze bezoeken met een fruitschaal een mooi initiatief vinden, doch er kleven gezondheids risico’s aan niet door het ziekenhuis zelf verstrekt fruit. Om alle risico’s uit te sluiten hebben wij na rijp beraad besloten, de fruitschalen niet meer in het ziekenhuis te brengen, doch bij de familie thuis te bezorgen. De familie kan dan, afhankelijk van de ernst van de ziekte, zelf bepalen of zij de fruitschaal mee naar het ziekenhuis nemen. Wij betreuren het, dit besluit te hebben moeten nemen, maar de gezondheid van de zieken staat bij ons voorop.

Blijf ons alstublieft op de hoogte houden van ziekenhuisopnamen want we weten dat onze attenties worden gewaardeerd door de patienten.

Dus: Ligt er een familielid van u in het ziekenhuis, wilt U dit dan doorgeven aan AD van Erp, Joeri Gagarinstraat 18 , tel. 401279 of Willy Megens, Past Teteringstraat 5, tel 401226 .