Ziekenbezoeken in de periode 5 januari 2010 tot en met 18 januari 2010

6 personen in Oss

1 persoon in Veghel

1 persoon in Nijmegen

Blijf ons alstublieft op de hoogte houden van ziekenhuisopnamen want we weten dat onze attenties worden gewaardeerd door de patiënten.

Dus: Ligt er een familielid van u in het ziekenhuis, wilt U dit dan doorgeven aan AD van Erp, Joeri Gagarinstraat 18 , tel. 401279 of Willy Megens, Past Teteringstraat 5, tel 401226 .

In de periode 5 januari 2010 tot en met 18 januari 2010 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van:

De 75 ste verjaardag van mw. M. Hoeks.

De 50 ste verjaardag mevr. H. van Erp

Verder hebben we giften ontvangen van:

De heer F. den Brok ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag

Fam.Strik ter gelegenheid van hun 12 1/2 jarig huwelijk

Wij bedanken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun giften en bijdragen aan de collectes.