Collectes

In de periode 1 juni tot en met 5 juli 2010 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 80ste verjaardag van mevrouw Bloem, de 50ste verjaardag van de heer A.Steenbergen, de 50ste verjaardag van de heer E.van de Burgt

Giften

Wij hebben een gift ontvangen ter gelegenheid van :

Het 40 jarig huwelijk van de heer en mevrouw van Donzel en het 40 jarig bedrijfsjubileum van de heer G. van Uden.

Wij bedanken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun giften en bijdragen aan de collectes.

Ook spontane giften zijn welkom, ons banknummer is: 10.65.00.899!!!