Berghem, augustus 2010
Uitnodiging
L.S.,
Gaarne nodigen wij U uit op onze receptie ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van het Comité Zieken en Gehandicapten, welke gehouden zal worden in zalencentrum “De Merx”, Burg. van Erpstraat 25 te Berghem op zaterdag 25 september a.s. van 15.00 tot 17.00 uur.
Uw aanwezigheid zal door ons zeer op prijs worden gesteld.
Het comité

spontane giften zijn welkom, ons banknummer is:10.65.00.899!!!