Collectes

In de periode 6 juli 2010 tot en met 18 september 2010 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het 50 jarig huwelijk van de de heer en mevrouw Boeijen, de 65ste verjaardag van de heer en mevrouw van Vliet, het huwelijk van fam. van Hoorn, de 50ste verjaardag van Eric van der Heijden en het huwelijk van het bruidspaar van der Sande- van Nistelrooij.

Giften

Wij hebben een gift ontvangen ter gelegenheid van :

het 50 jarig huwelijk van de heer en mevrouw van Aalst, het 60 jarig huwelijk van de heer en mevrouw Smits, de 65 jarige verjaardag van de heer R. van den Broek, en van de heer P. Broeksteeg.

Wij bedanken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun giften en bijdragen aan de collectes.

Ook spontane giften zijn welkom, ons banknummer is: 10.65.00.899!!!