Graag willen wij via deze weg iedereen bedanken voor de belangstelling en giften die wij mochten ontvangen tijdens de receptie ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het Comité Zieken en Gehandicapten Berghem. Deze belangstelling is een stimulans om er weer vol tegenaan te gaan, op naar de vijftig jaar.

Ook dank aan TV Berghem, voor de prachtige en hopelijk voor ons wervende uitzending van hun programma “Voor het voetlicht” waarin wij het werk van het Comité onder de aandacht van heel Berghem hebben kunnen brengen.

Collectes

In de periode 19 september 2010 tot en met 3 oktober 2010 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het 22 jarig bestaan van Carnavalsvereniging ’t Smidje en Cor ok, het 40 jarig huwelijk van fam van Aar, het 50 jarig huwelijk van het echtpaar Gijsbers van Tooren, , het 50 jarig huwelijk van het echtpaar van de Haterd- van Gaal, de 80ste verjaardag van de heer M. Boeien en de 50ste verjaardag van Eric Boeijen.

Giften

Wij hebben een gift ontvangen ter gelegenheid van :

Het huwelijk van het bruidspaar v.d. Broek – van Erp en de 80 e verjaardag van de heer W Boeijen.

Wij bedanken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun giften en bijdragen aan de collectes.

Ook spontane giften en sponsering zijn altijd welkom.

Banknummer: 10 65 00 899.