Collectes

In de periode 1 januari 2011 tot en met 31 januari 2011 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het 25 jarig huwelijk van fam. Van Hoogstraten, de 80 ste verjaardag van mevr. van Grunsven-van Schaijk, de 70ste verjaardag van mevrouw Van Lier van der Sloot, de 50ste verjaardag van de heer B. Broers, de 70ste verjaardag van de mevrouw Verhoeven,de 2e verjaardag van de dochter van fam. v.d. Bos, en de verjaardag van mevr. Van den Heuvel.

Giften

Wij hebben een gift ontvangen ter gelegenheid van : de 50ste verjaardag van de heer W. Gremmen.

Wij bedanken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ook spontane giften en sponsering zijn altijd welkom.

Banknummer: 10 65 00 899.