Collectes

In de periode 1 februari 2011 tot en met 28 februari 2011 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het 25 jarig huwelijk van fam. Van Vught, de 50ste verjaardag van de heer C van Erp, de 50ste verjaardag van de heer van Veggel en de 65 verjaardag van de heer Prinse.

Giften

Wij hebben een gift ontvangen ter gelegenheid van : de 65ste verjaardag van de heer W. Siemerink en de 80 ste verjaardag van de heer A.van der Heijden.

Wij bedanken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ook spontane giften en sponsering zijn altijd welkom.

Banknummer: 10 65 00 899.