In de periode 1 maart 2011 tot en met 28 maart 2011 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 81ste verjaardag van de heer B. van de Wiel, de 75ste verjaardag van mevrouw Ruijs, de 65ste verjaardag van mevrouw Netten, de 50ste verjaardag van mevrouw Roelofs en de 40ste verjaardag van mevrouw van Dijk

Wij bedanken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes.

Tevens een bijzonder woord van dank aan de Tandartspraktijk Berghem die, het Comité Zieken & Gehandicapten samen met nog 3 andere goede doelen, heeft uitgekozen om met haar Goede Doelen dag “Zaterdag-Werkdag” financieel te steunen.

Banknummer: 10 65 00 899.

Secretariaat: Parlevlietstraat 4, 5351 BK Berghem