Collectes

In de periode 1 mei 2011 tot en met 31 mei 2011 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de verjaardagen van fam. Broers, en de 40ste verjaardag van mevrouw Van Nuland. Verder hebben we de autostalling tijdens de motorcross van MCC Berghem mede mogen verzorgen en hebben we mogen collecteren op het feest van fam. Uijen.

Giften

Wij hebben een giften ontvangen van : de heer B. Vos en van de heer Gijsbers in verband met zijn 80ste verjaardag.

Wij bedanken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Banknummer: 10 65 00 899.

Dinsdag 21 juni 2011 houden wij weer onze jaarlijkse ontspanningsmiddag voor zieken, gehandicapten en ouderen in Zalencentrum de Merx. De ontspanningsmiddag begint om 14:00 uur en zal omstreeks 18:00 uur worden afgesloten, de zaal is geopend vanaf 13:30 uur.