Collectes

In de periode 13 september 2011 tot en met 9 oktober 2011 hebben wij mogen collecteren

op het feest ter gelegenheid van: de 90e verjaardag mevr van Bakel, de 50ste
verjaardag van mevrouw Megens, het 50 jarig huwelijk van fam. Damen, het
25 jarig
huwelijk van fam. Van der Heijden, het 13 jarig huwelijk van fam. Pittens en
het huwelijk van de fam. Van Rodijnen

Giften

Wij hebben een gift ontvangen van: De fam. Theunisse ter
gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk en een spontane gift van fam. Van den
Berg.

Wij bedanken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en
we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Banknummer: 10 65 00 899.