Collectes

In de periode 10 oktober 2011 tot en met
7 november 2011 hebben wij mogen collecteren

op het feest ter gelegenheid van: de 50e verjaardag mevr Van de Burgt, het
50 jarig huwelijk van fam Van der Linden-Odijk, het 40 jarig huwelijk van fam.
Van Erp, het 40 jarig huwelijk van fam Van den Heuvel de Leeuw de reünie van 50 jarigen en het
buurtfeest van Buurtvereniging ‘t Tuureind.

Giften

Wij hebben een gift ontvangen van: fam. Van Hintum ter
gelegenheid van hun 60 jarig huwelijk, fam. Derks van Schaijk ter gelegenheid
van hun 50 jarig huwelijk, fam. Rooke ter gelegenheid van hun 40 jarig
huwelijk en de heer Sauter ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag.

Wij bedanken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en
we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Banknummer: 10 65 00 899.