Collectes

In de periode 7 november 2011 tot en met
4 december 2011 hebben wij mogen collecteren

op het feest ter gelegenheid van: de 25ste verjaardag mej. C. Broers, het
40 jarig
huwelijk van fam. Van Schaijk, het 25 jarig huwelijk van fam. Van Gaal, de reünie van de fam. Megens en de reünie van schoolklas
1980-1981 van Het Molenveld.

Giften

Wij hebben een gift ontvangen van: fam. Broeksteeg ter
gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk, fam. Vogels ter gelegenheid van hun 50
jarig huwelijk, het bruidspaar Van der
Heijden van Ravenstein, mevr. Van Erp-Prinsen ter gelegenheid van haar 65ste
verjaardag, mevr. Van Leur ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag
en van W. van de Camp en Zn. i.v.m. de opening van het nieuwe bedrijfspand.

Een rectificatie van een vorige mededeling:

De gift van fam. Sauter was ter gelegenheid van de 65ste
verjaardag van de heer en mevrouw Sauter.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en
we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

In verband met de privacywetgeving is het voor ons steeds moeilijker
om de ziekenhuisopnamen te achterhalen. Wij willen u via deze weg verzoeken ons
in kennis te stellen van ziekenhuisopnamen in uw familie of bekenden kring.

Banknummer: 10 65 00 899.