In 2011 hebben onze vrijwilligers 248 fruitschalen bezorgd bij zieken uit Berghem die in het ziekenhuis lagen. Verder hebben wij 50 fruitschalen bezorgd ter gelegenheid van verjaardagen van gehandicapten uit Berghem die in verpleegtehuizen verblijven. Er zijn 130 fruitschalen en 150 kerstpakketten bezorgd tergelegenheid van kerst. Op 21 juni 2011 hebben wij onze jaarlijkse ziekendag gehouden in Zalencentrum Merx, waar wij plus minus 200 gasten hebben mogen ontvangen.

Wij hebben dit alles kunnen doen dankzij de Berghemse bevolking en andere sympathisanten die het Comite Zieken en Gehandicapten Berghem in de gelegenheid hebben gesteld om te collecteren op hun bruiloft of partij of een vrijwillige gift hebben gedoneerd.

Waarvoor onze hartelijke dank, mede namens alle zieken en gehandicapten van Berghem.

Wij hopen ook in 2012 weer op uw steun te mogen rekenen.

Meldingen van ziekenhuisopnamen kunt u doen bij Ad van Erp tel.:0412-401279.

Uitnodigingen voor collectes kunt u door geven aan Ad Verhagen tel.: 0412-402768 of digitaal via:info@comitezieken.nl .

De secretaris,

G. Bimbergen