Collectes

In de periode 12 februari 2012 tot en met 18 maart 2012 hebben wij mogen
collecteren

op het feest ter gelegenheid van: de verjaardag van de
heer C. Martens, de verjaardag van
mevrouw Verhagen, de 50ste verjaardag van mevrouw Ulijn, de 50ste
verjaardag van mevrouw van de Burgt, 65ste verjaardag van mevrouw Van Hoogstraten, de 65ste verjaardag van mevrouw Van der Stappen, 80ste verjaardag van de heer J. van Duijnhoven, de 85ste verjaardag van de
heer Megens .

Giften

Wij hebben een gift ontvangen ter
gelegenheid van: de 65e verjaardag van mevrouw Buuts, de 80ste verjaardag van de heer Tonies, de 80ste verjaardag van de
heer en mevrouw Megens-van Rodijnen. het familiefeest van familie van Oorsouw,
de 65ste verjaardag van mevrouw Droomers en het 40 jarig huwelijk van familie
Verhagen.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Ad van Erp tel.0412- 401279.

Banknummer: 1065.008.99 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten
Berghem.