Collectes

In de periode 19 maart 2012 tot en met 21 april 2012 hebben wij mogen
collecteren

op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van het bruidspaar Den
Brok, het huwelijk van het bruidspaar Gremmen,
de 50ste verjaardag
van de heer P. van Galen , de 50ste
verjaardag van de mevrouw Van den Heuvel,
de 50ste verjaardag van mevrouw Van de Burgt, de 80ste verjaardag
van de heer A. van der Wiel, de 82ste verjaardag van de heer B. van
der Wiel en de pensionering van de heer Van Hoogstraten.

Giften

Wij hebben een gift ontvangen van
de fam. Bergers

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Ad van Erp tel.0412- 401279.

Banknummer: 1065.008.99 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten
Berghem.