Collectes

In de periode 22 april 2012 tot en met 2 juni 2012 hebben wij mogen
collecteren

op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van het bruidspaar Van
Schaijk, het huwelijk van het bruidspaar Arts –Van Gerwen, de 50ste verjaardag van de heer Goldstein , de 50ste verjaardag van mevrouw Van Schaijk, de 65ste verjaardag van de heer
Van Tooren, de 80ste verjaardag van mevrouw van Gaal.

Giften

Wij hebben een gift ontvangen ter
gelegenheid van het 25 jarig huwelijk van fam. Ploegmakers en de communicant
van fam. Van den Berk.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Dinsdag
19 juni 2012 organiseren wij weer onze jaarlijkse ontspanningsmiddag voor
zieken, gehandicapten en ouderen in zalencentrum de Merx.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden
bij Ad van Erp tel.0412- 401279.

Banknummer: 1065.008.99 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten
Berghem.