Collectes

In de periode 3 juni 2012 tot en met 30 juni 2012 hebben wij mogen
collecteren

op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van het bruidspaar Van de Coolwijk- van Bakel, de 75ste
verjaardag van de heer Maassen, het 50 jarig huwelijk van de fam. Brands, het 50
jarig huwelijk fam. Bergers,
het 12 ½ jarig huwelijk en de 40ste
verjaardag van de heer en mevrouw Gogar en de 70ste verjaardag van
de heer W. van Tooren,

Giften

Wij hebben een gift ontvangen ter
gelegenheid van de 65ste verjaardag van
mevrouw H. Bloem, 75ste verjaardag de heer
K. Beker, de 65ste verjaardag van de heer en mevrouw van Kreij en het 40 jarig
huwelijk van fam. Teunissen.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen
voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Ad van Erp tel.0412- 401279.

Banknummer: 1065.008.99 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten
Berghem.