Op dinsdag 19 juni 2012 hebben we weer onze jaarlijkse contactmiddag voor zieken, gehandicapten en ouderen georganiseerd.

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde middag, de plus minus 200 gasten hebben weer heerlijk kunnen genieten van dit jaarlijkse uitje.

Wij danken alle vrijwilligers, de chauffeurs,de pastoor, de fotograaf de discjockey en de familie van Gaal die weer hebben gezorgd voor het welslagen van deze middag.

Zonder de hulp van alle vrijwilligers hadden wij dit niet voor elkaar gekregen, wij hopen ook volgend jaar weer een beroep op u te kunnen doen.

Het bestuur.