Collectes

In de periode 1 juli 2012 tot en met 6 september 2012
hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de verjaardag de
heer A Thijssen, de 80ste verjaardag van mevrouw Megens de 65ste verjaardag van de heer Nielen, het 25
jarig huwelijk van de fam. Boeijen, het 25 jarig huwelijk van de fam. Van der
Heijden, het 25 jarig huwelijk van de fam. Van Gaal, het 50 jarig huwelijk fam.
Jongenelen, het 60 Jarig huwelijk fam. Verwegen .

Giften

Wij hebben een gift ontvangen ter gelegenheid van de verjaardag
mevrouw Van Erp, de verjaardagen van Jan en Lenie van Erp, de 85ste
verjaardag mevrouw Haarhuis, de 80 ste verjaardag
mevr. v.d. Brok, de 65ste verjaardag van mevrouw Geurts, het 40 jarig huwelijk van fam.
Heurkens, het 50 jarig huwelijk van fam. Vos, het 50 jarig huwelijk van fam.
Van den Akker en een gift van fam. v.d. Sande.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen
collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en
giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Ad van Erp tel.0412-
401279.

Banknummer: 1065.008.99 t.n.v. Comit├ę Zieken en
Gehandicapten Berghem.