Collectes

In de periode 7 september 2012 tot en met 14 oktober 2012
hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 65e
verjaardag van mevrouw Bokmans, de 65e verjaardag van de heer Merkens, de 50e verjaardag van de heer W Hoeks, samen 120
fam. Den Brok, het 12 1/2 jarig huwelijk van fam. van Lier, het 25 jarig
huwelijk van fam. Ceelen, het 40 jarig huwelijk mevrouw fam. van Hinthum, het 40
jarig huwelijk mevrouw fam. Reijnders,
het 40 jarig huwelijk van fam. van Toor en het feest van de fam. J. Bokmans o.a.
ter gelegenheid van de 65e verjaardag van mevrouw Bokmans .

Ook hebben wij de opbrengst van de collecte bij de crematie
van de heer Van Hees mogen ontvangen.

Giften

Wij hebben een gift ontvangen ter gelegenheid van de 50e
verjaardag van mevrouw Gremmen, het 12 1/2 jarig huwelijk van fam. Van Erp, het
25 jarig huwelijk van fam. Ries, het 50 jarig huwelijk van fam. L Vos, de bruiloft
van fam. Diebels en een gift van fam. Van der Heijden van de Burgt.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen
collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en
giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Ad van Erp tel.0412-
401279.

Banknummer: 1065.008.99 t.n.v. Comit├ę Zieken en
Gehandicapten Berghem.