Collectes

In de
periode 15 oktober 2012 tot en met 25 november 2012 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 60ste verjaardag van mevrouw
Dappers, het 40 jarig huwelijk van fam. Van
den Broek, het 50 jarig huwelijk van fam. Boeijen, de 65ste
verjaardag van mevrouw van der Wiel en de 70ste verjaardag van de
heer van der Wiel en de 95ste verjaardag van de heer Van Erp.

Ook
hebben wij de opbrengst van de collecte bij het overlijden en de crematie van
de heer John van Haaren mogen ontvangen.

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen ter gelegenheid van de verjaardag van fam. Theunissen, het 25 jarig huwelijk van fam.
Van Orsouw ,
het 40 jarig huwelijk van fam. Arts van Erp, het 40 jarig huwelijk van fam. Van
de Camp en een gift van fam. Van de Vlist.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Ad van Erp tel.0412- 401279.

Banknummer:
1065.008.99 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.