Collectes

In de
periode 26 november 2012 tot en met 6
januari 2013 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 85ste
verjaardag van de heer Van Rodijnen, de
50ste verjaardag van de heer Ruijs, de 50ste verjaardag van de heer
Bergers, de 50ste verjaardag van de heer Hoefnagels, de verjaardagen
van fam. Kleingeld, het 40 jarig huwelijk van fam. Martens, het 40 jarig huwelijk van fam. Van
Lier.

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen van de heer Van Hinthum en een gift ter gelegenheid
van de 65ste verjaardag van mevrouw Van den Heuvel en het 50 jarig huwelijk van fam. Vos.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Ad van Erp tel.0412- 401279.

Banknummer:
1065.008.99 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.