In 2012 hebben onze vrijwilligers 280 fruitschalen bezorgd
bij zieken uit Berghem die in het ziekenhuis lagen. Verder hebben wij 78 fruitschalen
bezorgd ter gelegenheid van verjaardagen van gehandicapten uit Berghem die in
verpleegtehuizen verblijven. Er zijn 154 fruitschalen , 95 kerstpakketten en 87
kerstbroden bezorgd ter gelegenheid van kerst. Op 19 juni 2012 hebben wij onze
jaarlijkse ontspanningsmiddag gehouden
in Zalencentrum Merx, waar wij plus minus 200 gasten hebben mogen ontvangen.

Wij hebben dit alles kunnen doen dankzij de Berghemse
bevolking en andere sympathisanten die het Comit├ę Zieken en Gehandicapten
Berghem in de gelegenheid hebben gesteld om te collecteren op hun bruiloft of
partij of een vrijwillige gift hebben gedoneerd.

Waarvoor onze hartelijke dank, mede namens alle zieken en
gehandicapten van Berghem.

Wij hopen ook in 2013 weer op uw steun te mogen rekenen.

Meldingen van ziekenhuisopnamen kunt u doen bij Ad van Erp
tel.:0412-401279.

Uitnodigingen voor collectes kunt u door geven aan Ad
Verhagen tel.: 0412-402768 of digitaal via:info@comitezieken.nl .

De secretaris,

G. Bimbergen