Collectes

In de periode 1 april 2013 tot en met 20 september 2013 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: de reünie van 50 jarige 2013, het 25 jarig huwelijk van fam. Gerrits, 2 x 65 jaar fam. Van Schaijk, de 65ste verjaardag van mevr. Megens, het 65 jarig huwelijk van fam. Theunissen, het 55 jarig huwelijk van fam. Van Dijk, het huwelijk van het bruidspaar Van Tongeren, het 50 jarig huwelijk van fam. Van Tooren, de 65ste verjaardag van fam . Arts, de verjaardag van mevr, Van Turnhout, het 50 jarig huwelijk van fam. Van der Doelen, de 65ste verjaardag van fam. Van Hintum, het 40 jarig huwelijk van fam. Van de Coolwijk, de 65ste verjaardag van mevr. Uijen, het feest van fam. Van Dinther, de 80ste verjaardag van mevr. De Klein, de 65ste verjaardag van mevr. Van Gaal en de 5oste verjaardag van de heer J van Gaal.

Verder hebben wij de opbrengst van de collecte bij het overlijden van Frans Megens, Johan van Duijnhoven en Ai van Gaal.

Giften

Wij hebben een gift ontvangen van: de heer en mevr. van Uden ter gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk, mevr C van Schaijk v.d. Wielen, de heer en mevr. Manders ter gelegenheid van hun 25 jarig huwelijk , de heer en mevr. Van de Lee ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk , fam. Kops, de heer Huibers ter gelegenheid van zijn 84ste verjaardag, mevr Peters van Hulst ter gelegenheid van haar verjaardag, van mevrouw van Vught ter gelegenheid van haar 85ste verjaardag, de fam. Brands ter gelegenheid van de verjaardag en van fam.Bögels.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Ad van Erp tel.0412- 401279.
Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Ad Verhagen tel.0412-402768 of via info@comitezieken.nl .
Voor giften kunt u gebruik maken van onderstaand banknummer.

Banknummer:
1065.008.99 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.