Collectes

In de
periode 1 april 2014 tot en met 31 mei 2014
hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het
50 jarig huwelijk van fam. R. van Maren,
de 82ste verjaardag
van de heer A van der Wiel, de 50ste verjaardag van de heer R.. Boeijen, het 25 jarig huwelijk van
fam. Bokkers- van Bergen, de 75ste verjaardag van mw. R van den
Heuvel-Koppelaars het 60 jarig huwelijk van fam. Van Erp- van de Vondervoort,
de 80e verjaardag mevr. A. van Schaijk-van Toor, het 11 jarig bestaan CV ’t lupt en de
verjaardag van mevr. Ulijn- Schellekens.

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen ter gelegenheid van: het 40 jarig huwelijk van
de fam. Spanjaard, de verjaardag van
fam. G. van Schaijk, de 85e verjaardag mevr. Jo van Oorsouw- Hoeks en de 80ste
verjaardag van mevr. M. Daanen .

Ook
hebben wij de opbrengst van de collecte bij de crematie van ons zeer
gewaardeerd bestuurslid Ad van Erp mogen ontvangen.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Ad Verhagen tel.0412-402768 of via info@comitezieken.nl.

Banknummer:
1065.008.99 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.