Met de opbrengst van de Raboclubkas campagne 2013 hebben wij de zieken en gehandicapten uit Berghem weer een mooie ontspanningsmiddag kunnen aanbieden.

Stem ook dit jaar weer massaal op Stichting Comité Zieken en Gehandicapten Berghem zodat wij ons werk nog in lengte van jaren kunnen blijven doen.

Stemmen Van maandag 27 oktober tot en met maandag 10 november mogen leden van Rabobank Oss e.o. vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem telt! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 125.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zo stemmen te vergaren. Onze club kan deze bijdrage goed gebruiken!

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan Stichting Comité Zieken en Gehandicapten Berghem bij de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oss e.o. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op: www.rabobank.nl/oss

Bedankt voor jouw steun!