Collectes

In de
periode 1 september 2014 tot en met 10
november 2014 hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van:
het 60 jarig huwelijk van fam. Boeijen, het 50 jarig huwelijk van fam. Van
Leur, het 50 jarig huwelijk van fam.
Bokmans, de verjaardagen van de heer en mevrouw Bimbergen samen 140 jaar, de 65ste verjaardag van de heer
Auwens, de 50ste verjaardag van de heer en
mevrouw De Ries, de 50ste verjaardag van de mevrouw Boeijen, de 50ste
verjaardag van de heer Van Lith, de
verjaardag van de heer Megens, de reünie van de familie Vogels en het
Buurtfeest van Buurtvereniging Tuureind.

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen van: fam.
Bimbergen van Gaal en de fam. Brands ter gelegenheid van het 25jarig huwelijk,
de fam. Van der Sloot-Schepens ter gelegenheid van het 40jarig huwelijk, van de
fam. Theunissen i.v.m. verjaardag en van de fam. Van de Wetering.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ook danken wij alvast alle leden van de Rabobank, die hun stem op onze stichting hebben uitgebracht of dit nog tot en met 10 november 2014 gaan doen.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Ad Verhagen tel.0412-402768 of via info@comitezieken.nl.

Banknummer:
1065.008.99 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.