Collectes

In de
periode 11 november 2014 tot en met 31 december2014
hebben wij mogen collecteren op het feest ter gelegenheid van: het
40 jarig huwelijk van fam. Beker- van Rodijnen, het 50 jarig huwelijk van fam.
Mazen de 50ste verjaardag van de heer H. van Schaijk en de 65ste verjaardag van
de heer Van den Broek

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen van: fam.
Broess ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk, de heer Van Hintum, fam. Van Schaijk ter gelegenheid van 100.000 liter melkproductie van hun koe, mevrouw Van
Veghel ter gelegenheid van de verjaardag en fam. Verboord ter gelegenheid van
de verjaardag van mevrouw Verboord.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Tevens maken wij gebruik van de gelegenheid, iedereen een gezond
2015 toe te wensen.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Ad Verhagen tel.0412-402768 of via info@comitezieken.nl.

Banknummer:
1065.008.99 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.