Collectes

In de
periode 1 januari 2015 tot en met 19
februari 2015 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 65ste
verjaardag van de heer Akkermans, de 80ste verjaardag mevr. Gloudemans, de verjaardag
van Lyn v.d. Bosch, de 50ste en 20ste verjaardag van fam.
Goldstein, samen 50 jaar Rob en Tom van Erp, de 75ste verjaardag van de heer W van
Orsouw, de 65ste verjaardag van mevr. Van Zandvoort en het feest van fam. De Ries-van Rodijnen.

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen van: mevr.
Broeren van Erp ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag, mevr. Van
Aar ter gelegenheid van haar 65ste verjaardag, fam v.d. Akker ter gelegenheid van de
verjaardag, de heer H van de Heuvel ter gelegenheid van zijn 50ste
verjaardag, de heer R van de Heuvel ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag, Kiki
en Anne van Nuland ter gelegenheid van hun huwelijk en de heer H. v.d. Wetering ter gelegenheid van zijn
50ste verjaardag.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Ad Verhagen tel.0412-402768 of via info@comitezieken.nl.

Banknummer:
NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.