Collectes

In de periode 20 februari 2015 tot
en met 26 april 2015 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: het 40 jarig huwelijk van fam. Brands, de 85e verjaardag van de hr. van de Wiel, ½ vasten van stichting Carnaval
Berghem, de 65ste
verjaardag van de heer Gruijthuizen, de 50ste verjaardag mevr. Ouwens, de verjaardagen
van fam. Den Brok, de 90ste verjaardag van de heer Van Soerland,
het 50 jarig huwelijk van fam. Van Brakel en het40 jarig huwelijk van fam.
Bimbergen.

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen van: dhr
/mevr. Gloudemans ter gelegenheid van de 80ste verjaardag,
van fam. Smits ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk, van fam. Boeijen ter
gelegenheid van hun 12 ½ jarig huwelijk, van de fam. Pelle van Schaijk ter
gelegenheid van hun huwelijk, van mevr. S van Erp v.d. Berg ter gelegenheid van
haar verjaardag, van de heer Akkermans ter gelegenheid van zijn 70ste
verjaardag en een gift van de hr. S van Schaijk.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Ad Verhagen tel.0412-402768 of via info@comitezieken.nl.

Banknummer:
NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en Gehandicapten Berghem.