Collectes

In de periode 16 juni 2015 tot en
met 29 augustus 2015 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: het 50 jarig
huwelijk van fam. Van den Broek, het 50 jarig huwelijk van fam. Van den Bogaart, het 50 jarig huwelijk van fam. Van den
Heuvel, het 50 jarig huwelijk van fam. Van Duijnhoven, het 50 jarig huwelijk
van fam. Van Vliet de 60ste verjaardag van de heer Bert Boeijen en de
80ste verjaardag van de heer en mevrouw Van Erp- van de Vondervoort.

Giften.

Wij
hebben een gift ontvangen van: fam.
Van de Veerdonk ter gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk,
van het bruidspaar Verstegen- Geurts ter gelegenheid van hun huwelijk, van fam.
Van Altvorst-van Vliet ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk, van mevrouw
Van de Wetering ter gelegenheid van haar 50ste verjaardag en van
mevr. Van Orsouw-Heusschen.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Gerrit Bimbergen tel.0412-402445 of via info@comitezieken.nl.

Giften
kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en
Gehandicapten Berghem.