Stem ook dit jaar weer massaal op Stichting Comité Zieken en Gehandicapten Berghem zodat wij ons werk nog in lengte van jaren kunnen blijven doen.

Stemmen

Van maandag 12 oktober tot en met 25 oktober mogen leden van Rabobank Oss Bernheze vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem telt! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 250.000 te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden

Het is voor ons belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zo stemmen te vergaren. Onze club kan deze bijdrage goed gebruiken!

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan Stichting Comité Zieken en Gehandicapten Berghem bij de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Oss Bernheze.

Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op: www.rabobank.nl/oss