Collectes

In de periode 30 augustus 2015 tot
en met 10 oktober 2015 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: het huwelijk van
het bruidspaar Roelofs, 50 jarig huwelijk van fam. Van Vugt, het 50 jarig
huwelijk van fam. Bimbergen, de 50ste verjaardag van de heer Van Mook, de 50ste verjaardag van de heer A. van den Broek de verjaardag van Willie van
der Wiel en het 40 jarig jubileum UVG van de heer A. van Orsouw

Giften.

Wij
hebben een gift ontvangen van: de
fam. Schuurmans ter gelegenheid van hun
50 jarig huwelijk, de fam. Geurts ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk,
van fam. Baars-Broess ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk, van mevr. W
van Schaijk ter gelegenheid van haar . 40ste
verjaardag en van Ramona van Erp en Leon van den Broek ter gelegenheid van hun
verjaardagen.

Wij danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen voor collectes kunt u melden bij Hans Akkermans tel.0412-402625 of via info@comitezieken.nl.

Giften kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en Gehandicapten Berghem.