Collectes

In de periode 1 december 2015 tot
en met 31 december 2015 hebben wij mogen
collecteren op het feest ter gelegenheid van: de 50ste verjaardag
van de heer P. van Ballegooij, het 40 jarig huwelijk van fam. Van der Wielen,
het 40 jarig
huwelijk van fam. Thijssen-Van den Heuvel, De prinsverkiezing van de Raad van ongeregeld
en het 40 jarig huwelijk van fam. Megens.

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen van:
fam. Akkermans ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van mw.
Akkermans, mevr. Van Gaal- Vissers ter gelegenheid van haar
verjaardag en van Macek Technika BV.

Wij
danken iedereen voor de toestemming om te mogen collecteren en we danken iedereen
voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490
of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Hans Akkermans tel.0412-402625 of via info@comitezieken.nl.

Giften
kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comité Zieken en
Gehandicapten Berghem.