Het bestuur van Stichting Comité Zieken & Gehandicapten
wenst iedereen prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2016 toe en
hoopt ook in 2016 weer op uw steun zodat wij ook in 2016 en volgende jaren ons
gewaardeerde werk te kunnen blijven doen.

Tevens zijn wij voor de continuïteit van ons werk nog op
zoek naar uitbreiding van ons bestuur.

Geïnteresseerden kunnen voor nadere informatie contact
opnemen met een van onze bestuursleden.