Collectes

In de periode 1 januari 2016 tot
en met 27 februari 2016 hebben wij mogen collecteren op het feest ter
gelegenheid van: de 75ste verjaardag van mevrouw C. van Lier-van der
Sloot, het 40 jarig huwelijk van fam. Van Ravenstein-Schraven, het
50 jarig
huwelijk van fam. Van der Heijden-van Oss, de 50ste verjaardag van
mw. J. van Gaal, de 50ste
verjaardag van de heer A. van der Sloot, het Bergse Krakersfestival van CV de
centrum knollen, de 75ste verjaardag van de heer M van Gaal, diverse
activiteiten van de Raad van Ongeregeld,
de 65ste verjaardag van de heer J. van Hintum, de 40ste
verjaardag van de heer en mevr Van den Bosch, de 50ste verjaardag
van H. van Hoey de 70ste verjaardag van de heer W. Prinsen, de
vrijwilligersavond van de Stichting Carnaval Berghem en de feestavond van
Fietsclub B en F.

Giften

Wij
hebben een gift ontvangen van:
de heer Van Hintum, van fam. Geurts ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk,
fam. H. Boeijen ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk en van fam. Megens
ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de heer P. Megens.

Verder
danken wij Groentespeciaalzaak Tina Vogels voor de sponsering van een aantal
fruitschalen.

Wij
danken iedereen voor de uitnodiging om te mogen collecteren en we danken
iedereen voor hun bijdragen aan de collectes en giften.

Ziekenhuisopnamen
kunt u melden bij Piet van Hoogstraten tel.0412- 402490 of via info@comitezieken.nl.

Uitnodigingen
voor collectes kunt u melden bij Hans Akkermans tel.0412-402625 of via info@comitezieken.nl.

Giften
kunt u storten op banknummer: NL17RABO0106500899 t.n.v. Comit├ę Zieken en
Gehandicapten Berghem.